Innkalling til årsmøte 2018 i Nes Ishockeyklubb AIL

Innkalling til årsmøte 2018 i Nes Ishockeyklubb AIL

Styret innkaller herved til årsmøte i NES IK AIL.

Årsmøtet avholdes torsdag den 26.april kl 18:30 i Runnirinken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.april til mail adresse: hilbjo@hotmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, disse vil bli lagt til gjennomsyn i Runnirinken.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Nes IK AIL