Innkalling til årsmøte i Nes Ishockeyklubb AIL

Innkalling til årsmøte i Nes Ishockeyklubb AIL

 

Styret innkaller herved til årsmøte i NES IK AIL.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 28.mars kl 18:30 i Runnirinken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.mars til mail adresse: hilbjo@hotmail.com

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, disse vil bli lagt til gjennomsyn i Runnirinken.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Nes IK AIL