Innkalling til årsmøte i Nes Ishockeyklubb AIL 2020

Innkalling til årsmøte i Nes Ishockeyklubb AIL 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nes Ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 i kafeen i Runnirinken Ishall.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 9. mars 2020
til post@nesik.no eller per post til Nes Ishockeyklubb AIL, Runnivegen 22, 2150 Årnes.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet via en perm i kafeen i ishallen og via en lenke til dokumentene på vår hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nes Ishockeyklubb AIL i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Nes Ishockeyklubb AIL.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Lovnorm for Nes Ishockeyklubb som du blant annet kan finne her https://www.nesik.no/om-
oss/lovnorm-for-idrettslag
.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nes Ishockeyklubb AIL kontaktes på post@nesik.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

07.02.2020 09.50