Sk√łyte/ hockeyskole

 

Vi deler inn i et høst og et vår semester. 

Priser: kr. 600: pr. semester 

            kr. 400; for søsken 2,3 osv

GET Skøyte- og Hockeyskole er utviklet av Norges Ishockeyforbund og er et rekrutteringsopplegg for barn i alderen 4-8 år. Opplegget er delt inn ulike nivåer etter barnas ferdigheter, der lek og mestringsfølelse står sentralt. Barnet flyttes opp til nye grupper, når de er klar for de nye utfordringene og vil kunne mestre det neste nivået. Oppevelsen av å mestre nivåer er viktig for selvtilliten og motivasjonen for å fortsette. 

Antall grupper og nivåer vil være avhengig av antall barn som deltar og istid til disposisjon. Det anbefales å ha 3 grupper/nivåer på skøyteskole i bunnen før de flyttes over til 1 - 2 nivåer på hockeyskolen. På hockeyskolen anbefales det å dele etter alder og mestringsnivå, slik at de får spille med barn som er kommet omtrent like langt i utviklingen. "Like barn leker best". 

På isen vil barna bli stimulert til å utvikle balanse og koordinasjon og tekniske ferdigheter gjennom hermeøvelser, hinderbaner, lek med ringer, fangeleker, skøyteteknikker, kølleteknikker og smålagspill, mm. Målet er at de skal opplever gleden ved å mestre skøyter og kølle i ishockeyspillet slik at de kan flyttes over til et ordinært lag.