Kontakt skjema:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Styret i Nes IK

Leder

June Sundheim Sandum

E-post: styreleder@nesik.no


Nestleder

Glenn Espen Gjevik

E-post: glenn@nesik.no


Styremedlemmer

Odd Kristian Dalsvåg

Tina Linneth Berge Larald

Mina Brenni


Varamedlemmer

Rune Korsvoll

Morthen Wikstrand

Morthen Wikstrand- Ansvarlig yngres avdeling, epost: morthen@moveitxpress.no tlf: 97600700

Sportslig leder: Jørgen Arnesen tlf 918 00 432

Isfordeler/ utleie

June Sundheim Sandum

E-post: utleie@nesik.no


Kiosk/dugnad

E-post: arrangement@nesik.no


Hallansvarsvalig

Tor Are Sandum


Sponsor

sponsor@nesik.no