Kontakt skjema:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Styret i Nes IK

Leder

June Sundheim Sandum

E-post: leder@nesik.no


Nestleder

Rune Korsvoll


Styremedlemmer

Jostein Aure

Odd Kristian Dalsvåg

Heidi Hagaløkken


Varamedlemmer

Morthen Wikstrand

Laila Johansson

Morthen Wikstrand- Ansvarlig yngres avdeling, epost: morthen@moveitxpress.no tlf: 97600700

Drift

Isfordeler/ utleie

June Sundheim Sandum

E-post: utleie@nesik.no


Kiosk/dugnad

Trine Bøttger

E-post: arrangement@nesik.no


Hallansvarsvalig

Tor Are Sandum


Sponsor

sponsor@nesik.no