Kontakt skjema:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Styret i Nes IK

Leder

Laila Johansson

E-post: leder@nesik.no
Tlf: 915 450 20


Nestleder

June Sundheim Sandum


Styremedlemmer

Trine Korneliussen

Odd Kristian Dalsvåg

Rune Korsvoll


Varamedlemmer

Unn Sofie Heitmann

Morthen Wikstrand

Drift

Isfordeler/ utleie

June Sundheim Sandum

E-post: utleie@nesik.no

Tlf: 934 12 169


Kiosk/dugnad

Trine Bøttger

E-post: arrangement@nesik.no

Tlf: 997 39 667


Hallansvarsvalig

Tor Are Sandum


Sponsor

sponsor@nesik.no