Kontakt skjema:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Styret og drift i Nes IK:

Laila Johansson

Leder

E-post: leder@nesik.no

Tlf: 915 450 20

Jørgen Arnesen

Nestleder /sportslig leder

E-post: nestleder@nesik.no

Tlf: 918 00 432

Unn Heitmann

Styremedlem

Jenteansvarlig /ansvarlig for skøyte/hockeyskole

E-post: unnhbergersen@yahoo.no

Tlf: 934 26 515

Trine Bøttger

Styremedlem /ansvarlig for kiosk/dugnad

E-post: arrangement@nesik.no

Tlf: 997 39 667

Maria Ohrstrand 

Styremedlem /sekretær

E-post: sekretaer@nesik.no

Tlf: 

June Sundheim Sandumn

Isfordeler/ utleie

E-post: utleie@nesik.no

Tlf: 934 12 169

Hilde Bjørnstad

Økonomiansvarlig

E-post: faktura@nesik.no

Tlf: 464 06 408

Geir Vatsøy 

Varamedlem /hall /driftansvarlig

E-post: drift@nesik.no

Tlf: 942 76 116

Mats Wikstrand

Varamedlem 

E-post: mats@nesik.no

Tlf: 907 79 618

Haakon Ingvaldsen

Varamedlem

E-post: haakon@nesik.no

Tlf: 900 98 598