Nes Ishockeyklubb:

Nes Ishockeyklubb ble stiftet i 1964 og ser det selvsagt som sin fremste oppgave å drive med ishockey. 

Fram til 1983 ble virksomheten drevet på naturis på værgudenes betingelser.  Dette ga et tilfeldig sportslig tilbud og ishockey ble derfor av mange stort sett drevet som en ”attåtidrett”.  

I 1984 åpnet vi vår egen kunstisflate og i 1987 ble det bygget hall over flata. 

Dette var som å komme til en annen verden og hockeyklubben ble raskt en av bygdas største idrettslag.  Klubben har i disse årene hatt ca. 300 aktive  medlemmer hvert år. Sesongen varer fra septemper til rundt påske og 6-8 lag deltar i krets- og landsomfattende serier i aldersklassene fra 8 år til senior.  Dessuten har vi mosjonsgruppe, Nes Quick, og som nevnt skøyteskole, hockeyskole, morohockey, jentehockey og ikke minst sommerhockey en uke i juni med gode instruktører.

Hvem bestemmer i Nes Ishockeyklubb?

Årsmøtet, som avholdes i mars/april, er klubbens øverste organ og vedtar budsjett, årsplan, langtidsplan og velger sine tillitsmenn og kvinner.  Årsmøtene fastsetter klubbens strategi, aktiviteter og økonomi og er selvsagt bindene for alle klubbens medlemmer.

Derfor:  overse ikke årsmøtet, for da er det et år til neste gang du er i beslutningsposisjon. 

Hvem leder og administrerer Nes Ishockeyklubb?

Man kan trygt si at det er foreldre som leder klubben og ishallen, nye foreldre og gamle foreldre, sogar besteforeldre.  I alt er det ca.70 verv som skal besettes.

Noen besetter flere verv, alle er jo ikke like store.

Til styret og andre administrative verv søkes tillitsvalgte fra alle lag. 

For lagene derimot er det alltid respektive foreldre som tar vervene. Kvinner er godt representert i vervene.

NB!  Verken klubben eller hallen har lønnet hjelp.  Alt arbeid foregår på dugnad. 

Runnirinken ishall:

Runnirinken ishall er klubbens eget idrettsanlegg og vår store stolthet. Rinken er Norges ishall nr.13 og tross vårt lille befolkningsgrunnlag er vi landets eneste klubb som har greid å bygge og drive en ishall. 

På Runni var det naturisbane fra 1967.  I 1984 anla klubben en åpen flate.  I 1987 ble flaten overbygd.  Hallen inneholder foruten isbanen, kontorer, servicerom, garderober med dusjrom, kiosk og kafè.  I tillegg er det en skoledel med gymnastikksal og tilfluktsrom innredet til garderober.

Klubben hadde hele entreprisen og solgte siden skoledelen til Nes kommune.

Totalkostnadene for ishalldelen ble 10 mill. kroner.  Finansieringen skjedde med spillemidler (staten) 3 mill., kommunen  3 mill., resten ved egenkapital, dugnad og et lån på 2,8 mill.  

I dag brukes hallen ikke bare av ishockeyspillere, men også av skolene og skøytegående publikum.  I sommersesongen blir det arrangert loppemarked og lignende.

Hallen som ble den første på Romerike, fikk en enorm betydning ikke bare for Nes, men for hele regionen.  Konseptet kom til å danne skole for bygging av mange ishaller i Norge.

Målsettinger:

Nes Ishockeyklubb er ikke noe for seg selv,

Nes Ishockeyklubb er noe for alle!”

Nes IK skal legge forholdene best mulig til rette for ishockeyens utøvelse blant innbyggerne i Nes og omegn og vektlegge størst mulig bredde.

Nes IK`s sportslige framganger skal komme som et resultat av kvaliteten i det grunnleggende arbeid som nedlegges i klubben.

Nes IK ønsker å stimulere til at spillere, foreldre og andre får en livslang interesse for ishockey.

Runnirinken skal være et sted hvor det er positivt å ta med hele familien, både for aktive og publikum.

Hva koster det å være spiller i Nes ishockeyklubb?

Kontingent og treningsavgift er fra 1800;-4400; avhengig av alder og antall treninger.

Spillerne må selv bekoste reiser til og fra treninger og kamper og personlig utstyr.

Hva personlig utstyr koster, er vanskelig å oppgi eksakt.  Noe utstyr holder i årevis: hjelm, albuebeskytter og suspensorier.  Leggeskin og skulderskydd holder også lenge.  Skøyter må sitte godt og bør skiftes etter vekst.  Hansker og selvsagt køller blir å betrakte som ”slitedeler”. 

Innsatsfaktorer for foreldrene:

Hvor mye må foreldrene jobbe for klubben?

Foruten at foreldrene viser normal interesse for laget arvingen spiller på, er det pliktig kioskvakt, 2 – 3 ganger og 2-3 andre klubbdugnader pr sesong.

Imidlertid ønsker vi at Nes IK og Runnirinken ishall skal være et sosialt sted der man samvirker i mange bransjer på tvers av aldersgrenser også utover de fastsatte tider og ikke et supermarked hvor man kan kjøpe seg fritid til ungene.