Oppstart skøyte- og hockeyskolen våren 2021

Skøyte- og hockeyskolen starter opp igjen onsdag 20. januar kl. 18.00.

Påmelding finner dere her

Velkommen til Runnirinken :)

Info til alle deltagere på skøyte og hockeyskolen! 

Vi håper dere tar dere tid til å lese gjennom reglene og ikke minst overholder disse når dere er på besøk hos oss. Den ytterste konsekvens hvis reglene ikke overholdes, vil være at vi blir stengt ned, og at våre medlemmer blir stående uten et fritidstilbud. 

Vi vurderer fortløpende hvilke aktiviteter vi kan holde oppe, noe regulerer seg selv med  tanke på nasjonale eller kommunale regler, men i tillegg vurderer vi selv hvilke aktiviteter det er fornuftig å holde oppe i forhold til aktivitet og risiko. 

Smittevernets 3 HOVEDREGLER er: 

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. 
 2. Vær nøye med hygiene – vask hendene. Ofte! 
 3. Hold avstand, og unngå unødvendig nærkontakt – alltid. 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i  oppvarming, trenings- og kampaktivitet.

Dette gjelder for skøyte og hockeyskole per 10.11.2020 

 • Med unntak av banemann som låser opp hallen skal alle deltagere og foreldre  ankomme Runnirinken gjennom hovedinngangen, vaske hendene på toalettene, eller  bruke spritdispenser. Forlat hallen samme vei og vask hendene på vei ut igjen.  • Oppmøte fra kl.17.20.  
 • Kun 1 forelder pr barn er tillatt.  
 • Alle barna møter ferdig påkledd, med unntak av skøyter og hjelm. Husk å være  på plass så alle barna er klare til å gå på is kl.18. Trenerne lager opplegg og deler  inn i grupper, det tar mye ekstra tid av treningen å måtte gjøre om på dette fordi ikke  alle er på is til rett tid.  
 • Barna skal sette på skøyer og hjelm i garderoben. Foresatt kan følge barnet inn og  hjelper til med dette. Garderobe 2, 3 og 4 benyttes, og dere vil få tildelt garderobe ved  ankomst. Barna skal holde seg i garderoben til de får beskjed om at de kan komme ut  på is.  
 • Husk å holde det ryddig i garderobe og hold avstand! Det er ikke tillatt å benytte  dusjene.  
 • Vaske hender godt før og etter aktivitet og toalettbesøk. Unngå å nyse og hoste på  hverandre. Er du forkjølet blir du hjemme. 
 • Foreldre skal oppholde seg på tribune og ikke i garderobe eller i spillerboksen under  treningen.  
 • Alle garderober og berøringsflater vil bli forsvarlig vasket etter bruk.  • Utstyr som under trening er berørt med bare hender eller har vært i kontakt med  ansikt/hode vaskes/sprites.  

Dokumentasjon 

 • Nes IK bruker «laget mitt» for registrering og lagring av utøvere og besøkende i  hallen. All registrering blir lagret i 10 dager i tilfelle behov for smittesporing.  • I haller uten faste seter eller merking, som i Runnirinken, kan ikke antallet overstige 50 personer på tribunen. 
 • Klubbstyret ved daglig leder er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og  evaluering av aktivitet, og er ansvarlig for at praksis er i overenstemmelse med  veiledere gitt av Norges Ishockey Forbund og Region Innlandet Romerike. Ansvar kan  ikke delegeres, oppgavefordeling må avklares i god tid før gjennomføring. 
 • Noen klubber kan ha egne tilpassede regler til sin kommune eller etter  smittesituasjonen.  

Vi ønsker alle et trygt og godt opphold i Runnirinken Ishall 

Styret

Nes IKs skøyte- og hockeyskole

Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til skøyte- og hockeyskolen i Runnirinken!

Oppstart høsten 2020 er onsdag 07.10.2020 kl 18-19!

Link til påmelding her