Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Nes Ishockeyklubb tirsdag 29 mars kl. 18:00 i kafeen i Runnirinken Ishall.

Saksliste med alle dokumenter vil bli lagt ut når vi har disse klare senest en uke i forkant av møtet!

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 11. mars til post@nesik.no eller per post til Nes Ishockeyklubb AIL, Runnivegen 22, 2150 Årnes. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via en lenke til dokumentene på vår hjemmeside og Facebookside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nes Ishockeyklubb AIL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nes Ishockeyklubb AIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lovnorm for Nes Ishockeyklubb som du blant annet kan finne her https://www.nesik.no/om-oss/lovnorm-for-idrettslag.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nes Ishockeyklubb AIL kontaktes på post@nesik.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret

Forslag til årsmøte i Nes Ishockeyklubb AIL 2022
Fra: [navn på forslagsstiller]
Tittel på forslag: [skriv inn tittel]

Forslag:[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]
Begrunnelse:[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato] _______________[signatur]
[Navn på forslagsstiller]

01.03.2022 10:20