Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nes Ishockeyklubb. Ny dato på årsmøtet er onsdag 10. juni 2020 kl. 18:00 i kafeen i Runnirinken Ishall. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 27. mai 2020 til post@nesik.no eller per post til Nes Ishockeyklubb AIL, Runnivegen 22, 2150 Årnes. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via en lenke til dokumentene på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nes Ishockeyklubb AIL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nes Ishockeyklubb AIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lovnorm for Nes Ishockeyklubb som du blant annet kan finne her https://www.nesik.no/om-oss/lovnorm-for-idrettslag. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nes Ishockeyklubb AIL kontaktes på post@nesik.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

04.05.2020 17:25